Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Procés de sel·lecció per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a d'educació infantil (Educador/a escola bressol) mitjançant concurs lliure. (PROCÉS TANCAT)

 

Data de publicació: 08/09/2022

 

L’objecte de la present convocatòria és la constitució d’una borsa de treball, pel sistema de concurs, per poder proveir amb caràcter laboral temporal places de Tècnic/a d’Educació Infantil (Educador/a Escola Bressol), grup C1, de conformitat amb la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament d’Alcarràs, d’acord amb la normativa que estableixi el Text refós de l’estatut dels treballadors i la resta de normativa aplicable en aquesta matèria.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de setembre de 2022, inclòs

 

 Anunci d’aprovació de la  convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa de TEI, mitjançant concurs lliure. 

 

 Publicació BOP, núm. 173, de 8 de setembre de 2022 

 

 Sol·licitud d'admissió a la convocatòria.

 

 Annex de declaració responsable dels merits al·legats.

 

icona link Enllaç per realitzar el pagament online de la taxa de drets d'examen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

27/10/2022

 

 Anunci sobre la relació de provisional de persones admeses i excloses, composició del tribunal qualificador i data de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

 

Data termini presentació al·legacions: dia 11 de novembre de 2022, inclòs.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

23/11/2022

 

 Anunci sobre la relació de definitiva de persones admeses i excloses i data de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

01/12/2022

 

 Anunci resultats de la prova de coneixements de llengua catalana

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

21/12/2022

 

 Anunci valoració fase de concurs (resultats provisionals finals).

 

Data termini presentació al·legacions: dia 5 de gener de 2023, inclòs.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

01/02/2023

 

  Anunci resultats finals i proposta a l’alcaldia de la constitució de la borsa de treball.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

20/02/2023

 

 Decret d’alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball de tècnic/a educació infantil (educador/a escola bressol).

 

 

 

(PROCÉS TANCAT)