Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

PROVISIÓ, MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, DE DOS LLOCS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL D’ALCARRÀS

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, DE DOS LLOCS VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL D’ALCARRÀS I LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER PODER COBRIR POSSIBLES BAIXES AMB AQUESTA MODALITAT

  

L’Ajuntament d’Alcarràs té la necessitat de cobrir per necessitats del servei i de forma urgent dos llocs de treball vacants d’agent de la Policia Local, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveuen els articles 81 i 84 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

És objecte de la present convocatòria el procés per a la provisió temporal de dos llocs de treball vacants d’agent Policia Local, en comissió de serveis i la creació d’una borsa per poder cobrir possibles baixes que es puguin produir, amb aquesta modalitat.
La comissió de serveis tindrà una durada d’un any prorrogable fins a un màxim de dos anys.

 

Data de publicació 09/11/2023

 

 Anunci de les Bases reguladores del procés de selecció per a la provisió, mitjançant comissió de serveis, de dos llocs vacants d’agent de la Policia Local d’Alcarràs i la creació d’una borsa per poder cobrir possibles baixes amb aquesta modalitat.

 

 Model de sol·licitud per participar en el procés de selecció.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP)

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 

13/11/2023

 

  Anunci publicació BOP, núm. 218, de data 13 de novembre de 2023

 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 de novembre de 2023, inclòs.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

30/11/2023

 

  Anunci sobre la relació provisional de persones admeses i excloses per la provisió, mitjançant comissió de serveis, de dos llocs d’agents de la Policia Local.

 

 

Data termini presentació al·legacions: 11 de desembre de 2023, inclòs.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

12/12/2023

 

  Anunci sobre la relació definitiva de persones admeses i excloses per a la provisió, mitjançant comissió de serveis, de dos llocs d’agents de la Policia Local i convocatòria de l’Òrgan de valoració.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

15/12/2023

 

  Anunci resultats del procés selectiu per a la provisió temporal de dos llocs de treball d’agents de la Policia Local.