Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Oferta Pública d’Ocupació

Oferta Pública d’Ocupació 2023

De conformitat amb el que disposa l’article 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que la Junta de Govern Local, en data de 21 de desembre de 2023, ha aprovat els següents acords:

 

21/12/2023 

 

 ANUNCI pel qual es fa pública l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2023

 

 BOP núm. 246, de data 27.12.2023, aprovació OPO 2023.

 

------------------------------------------------------------------------------

 DOGC núm. 9078, 12.01.24, aprovació OPO 2023

 

------------------------------------------------------------------------------

21/05/2024

 

 Anunci sobre l’aprovació de la rectificació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2023.

 

------------------------------------------------------------------------------

27/05/2024

 

 Publicació BOP núm. 102, de data 27.05.2024 (rectificació)

 

------------------------------------------------------------------------------

05/06/2024

 

 Publicació DOGC núm. 9177, de data 05.06.2024 (rectificació)

 

 

 

 

 


Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària d’Estabilització d’Ocupació Temporal

A l’empara de la Llei 20/2021

Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia, núm. 2022-0581, de data 28 de maig de 2022, s’ha aprovat l’Oferta
Pública d’Ocupació extraordinària a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

 

 

 BOP núm. 104, de data 31.05.22, aprovació OPO estabilització 2022

 BOP núm. 106, de data 02.06.22, esmena error material OPO estabilització 2022

 DOGC núm. 8683, de data 07.06.22, aprovació OPO estabilització 2022

 DOGC núm. 8685, de data 09.06.22, esmena error material OPO estabilització 2022

 

 

 

 


arxivat sota: