Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Processos de selecció per la creació de borses de treball del grup AP i C2. (PROCÉS TANCAT)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia els processos selectius per crear diferents borses de treball d’operaris/àries, netejadors/res d’edificis municipals, oficials de 2ª i de 1ª de manteniment, obres i neteja viària.

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia diversos procediments de selecció per creació de borses de treball amb l’objecte de cobrir llocs de treball d’operaris/àries (amb adscripció a la brigada de serveis, d’obres, de neteja viària), netejadors/es d’equipaments i edificis públics i/o municipals, d’oficials de 2ª i de 1ª de manteniment, obres i neteja viària, amb la finalitat de poder donar cobertura d’una manera àgil a necessitats d’urgència i concretes, per substitució de personal o per acumulació de tasques en aquests serveis.

 

 - Anunci convocatòries i bases dels processos selectius

 - Sol·licitud de participació

(Adjuntar la sol·licitud de participació a través d’instància general des de seu electrònica si es realitza de forma telemàtica)

 

Data termini presentació instàncies: 15 de març de 2022 (inclòs)

 

icona link - Enllaç per realitzar el pagament online de la taxa (un pagament per cada procés selectiu al que es vulgui presentar) Actiu des del 24/02/2022 al 15/03/2022.

 

Bases de selecció individualitzades:

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball d'operaris/àries del grup AP mitjançant concurs de mèrits.

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball de netejadors/es del grup AP mitjançant concurs de mèrits.

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball d'oficials de 2ª de manteniment i obres de grup AP, mitjançant concurs de mèrits.

 - Bases de selecció per constituir una borsa de treball d'oficials de 1ª de manteniment i obres del grup C2, mitjançant concurs de mèrits.

 

Nota: Caldrà fer un pagament de la taxa de dret d’examen per cada convocatòria que es sol·liciti l’admissió.

 

--------------------------------------------------------

30/03/2022

 

 Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses i composició del tribunal, dels diferents processos selectius del grup AP i C2.

Data termini de presentació al·legacions: dia 9 d’abril de 2022, inclòs.

 

-------------------------------------------------------

14/04/2022

 

 Anunci aprovació llista definitiva de persones admeses i excloses dels diferents processos selectius dels grups AP i C2, data de realització de l’entrevista i data de realització de la prova de català

 

-------------------------------------------------------

04/05/2022

 

 Anunci acords comissió qualificadora, resultats prova de català.

 Anunci acords comissió qualificadora resultats procés selectiu de netejadors/es edificis públics i/o municipals

 Anunci acords comissió qualificadora resultats procés selectiu operaris/àries (adscripció a serveis generals, obres i neteja viària)

 Anunci acords comissió qualificadora resultats procés selectiu oficials de 2ª i 1ª de manteniment i obres

 

------------------------------------------------------- 

11/05/2022

 

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball de netejadors/es d’edificis públics i/o municipals

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball d’operaris/àries del grup AP (adscripció a serveis generals, obres i neteja viària)

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball d’oficials de 2ª i 1ª de manteniment i obres

 

------------------------------------------------------

11/08/2022

 

 Decret d’aprovació de constitució de la borsa de treball d’operaris/àries del grup AP (adscripció a serveis generals, obres i neteja viària) estimació recurs reposició

 

 

 

 (PROCÉS TANCAT)