Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball d'agents interins/nes de la Policia Local, mitjançant oposició lliure. (PROCÉS TANCAT)

 

Data de publicació: 23/03/2022

 

L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa d’interins/nes, pel sistema d’oposició lliure, d’Agent de la Policia Local, enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup C, grup de titulació C2, per a la provisió de places vacants amb caràcter temporal, per a la substitució dels seus titulars amb reserva del lloc de treball i destí, per a l’execució de programes de caràcter temporal, per a l’excés o acumulació de tasques.

 

---------------------------------------------------------------------------

Termini de presentació de sol·licituds:  19 d’abril de 2022

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest darrer anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 Publicació DOGC núm. 8636, de data 29.03.2022

---------------------------------------------------------------------------

 

 Anunci d’aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a la creació d’una borsa d’agents interins/nes de la Policia Local.

 

 Model de sol·licitud d’admissió a la borsa de treball.

 

 Model de declaracions responsables.

 
 
--------------------------------------------------------------------------
13/05/2022
Termini de presentació d’al·legacions: 27 de maig de 2022, inclòs.
---------------------------------------------------------------------------

 

 03/06/2022

 

 Anunci sobre la relació definitiva, per ordre alfabètic, de les persones admeses i excloses en el procés de selecció per a la creació d’un borsa de treball d’agent interins/nes, mitjançant oposició, torn lliure.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

13/06/2022

 

  1.- Primer exercici: prova de coneixements

  2.- Primer exercici: prova de coneixements (respostes)

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 14/.6/2022

 

 Anunci resultats primer exercici (prova de coneixements) i assenyalament de la data del segon exercici (prova d’aptitud física)

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

21/06/2022

 

 Anunci resultats prova d’aptitud física i assenyalament de la data per a la realització del quart ecercici (psicotècnic)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 29/06/2022

 

  Anunci resultats psicotènic i borsa de treball

 

----------------------------------------------------------------------------

 

12/07/2022

 

 Decret d’Alcaldia d’aprovació de la constitució de la borsa de treball d’agents de la Policia Local

 

----------------------------------------------------------------------------

 

05/07/2023

 

 Anunci resultats quart exercici psicotècnic i convocatòria cinquè exercici reconeixement mèdic.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

14/07/2023

 

 Anunci resultats del cinquè exercici reconeixement mèdic.

 

 

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 

 

arxivat sota: