Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ I DELS SERVEIS (COVID-19 2ª ONADA)

Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la segona onada de la pandèmia de la COVID-19

L’Ajuntament d’Alcarràs ha aprovat la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la segona onada de la pandèmia de la COVID-19, amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector comercial i de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Amb l’atorgament d’aquestes subvencions es pretén ajudar al manteniment del teixit econòmic   local i reprendre l’activitat econòmica al municipi d’Alcarràs, la qual s’ha vist alterada com a conseqüència de les mesures de prevenció derivades de la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre i de la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia, que ha pogut suposar la suspensió de l’obertura d’establiments i la disminució d’ingressos que això els ha comportat.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES:

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques i autònoms titulars d’establiments destinats a les següents activitats:

- Bars i restaurants.

- Centres d’estètica.

- Gimnasos.

Que hagin vist suspesa la seva activitat com a conseqüència de la Resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre i de la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia.

 

QUANTIA:

Import total de la subvenció: 6.900,00 euros a repartir en base als següents criteris:

- Bars i restaurants (185,00 euros)

- Centres d’estètica (70 euros)

- Gimnasos (70 euros)

 

TERMINIS:

El termini per realitzar la tramitació de la sol·licitud comença el 28 de setembre i acabarà el 11 d'octubre de 2021.

 

DOCUMENTACIÓ:

- Sol·licitud de declaració responsable.

- Autorització (en el cas d’actuar en representació).

- Autorització de transferència bancària validat per l’entitat financera.

 

Nota informativa en relació al document “sol·licitud de declaració responsable”:

Es tracta d’una declaració jurada on la part interessada manifesta, sota la seva pròpia responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts, i que es disposa de la documentació necessària que així ho acrediti.

 

Nota informativa en relació al document “Autorització de transferència bancària validat per l’entitat financera”:

Podeu acreditar la titularitat del compte mitjançant la certificació d'aquest imprès per l'entitat bancària o aportant certificat original de la titularitat, que podrà ser expedit de forma telemàtica o similar.

 

TRAMITACIÓ: (Guia de tramitació)

OPCIÓ A (Preferiblement per agilitzar el procés de tramitació): Presentació en Seu Electrònica (utilitzar el tràmit “Instància General” i adjuntant la documentació en pdf): https://alcarras.eadministracio.cat/

 

OPCIÓ B: Presencialment al registre general amb cita prèvia (de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h.). Sol·licitar cita prèvia a l’AODL a través del telèfon 973790004 i marcar l’extensió 134 o 121. Casa consistorial (Plaça de l’Església, 1).

 

Bases reguladores per a subvencions en l’àmbit del comerç i serveis (COVID-19 2a Onada) (BOP-80)

 

Convocatòria per a subvencions en l'àmbit del comerç i serveis (COVID-19 2a Onada) (BOP-187)