Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Procés de selecció educador/a social del servei d'atenció diürna (PROCÉS TANCAT)

Procés de selecció per proveir temporalment, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball d'educador/a social del servei d'atenció diürna (SAD), grup A2.

Procés de selecció per proveir temporalment, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball d'educador/a del servei d'atenció diürna (SAD), grup A2, per a la realització del programa d'educador/a social del servei d'atenció diürna dins del contracte programa, per la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, i constitució d’una borsa de treball.

 

 

-Anunci convocatoria i bases proces selectiu Educador Social (SAD) 

-Sol·licitud de participació en el procés de selecció 

-Publicació de la convocatòria al BOP núm. 146 de 30 de maig de 2020   

 

Data termini presentació d’instàncies: 19 d’agost de 2020

 

-Anunci sobre la relació provisional de persones admeses i excloses i convocatòria per a la realització de la prova teòric-pràctic, establerta a la base 11.1

-Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents 

-Informació per a les persones aspirants admeses al procés selectiu

 

-Anunci de les qualificacions obtingudes i proposta de contractació 

 

-Decret de l’Alcaldia constitució borsa de treball 

 

(PROCÉS TANCAT)

 

 

 

arxivat sota: