Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Procés de selecció d'una plaça d’interventor/a temporal en substitució. (PROCÉS TANCAT)

Procés de selecció de personal funcionari, amb l’objecte de cobrir, de forma temporal en substitució de la persona titular, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’interventor/a de l’Ajuntament d’Alcarràs i constitució d’una borsa de treball (exp.:1473/2019).

 

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció amb l’objecte de cobrir de forma interina per substitució de la persona titular, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, una plaça i lloc d’interventor/a, amb la següent concreció:

Descripció del lloc de treball convocat:
Denominació: Interventor/a i Cap de Serveis Econòmics.
Subescala: Intervenció.
Grup de classificació: A1.
Nivell destí: 30.
Complement específic anual: 35.213,64 euros (inclou el factor: especial dedicació*).

 

- Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció

- Sol·licitud de participació en el procés de selecció.

- Publicació BOP núm. 221 de 15 de novembre de 2019

 

-Publicació DOGC

 

DATA TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  15 de desembre de 2019

 

-Anunci sobre la relació provisional de persones admeses i excloses

-Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents

 

Data termini presentació al·legacions : 29 de gener de 2020

 

-Anunci sobre la relació definitiva de persones admeses i excloses en el procés de selecció d’una plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de treball i convocatòria per a la realització del primer exercici PROVA CATALÀ.

 

-Nota informativa sobre la data prevista per la realització de l'exercici pràctic.

 

-ANUNCI resultats prova català i convocatòria exercici pràctic

 

 

-Publicació Anunci d'acords i qualificació final

 

- Resolució d'Alcaldia per declarar deserta la convocatòria.