Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Navegació

Procés de selecció administratiu/va (PROCÉS TANCAT)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció per crear una borsa de treball d’ADMINISTRATIU/VA (C1)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció per crear una borsa de treball d’ADMINISTRATIU/VA (C1) en previsió de poder cobrir futeres vacants temporals per situacions diverses com poden ser l’existència de vacants fins la seva cobertura definitiva, substitució transitòria dels titulars, excés o acumulació de tasques, programes de subvencions,...

 

Les característiques del lloc de treball d’administratiu/va són les següents:

 

Codi de la convocatòria: C01/2021

Règim jurídic: Funcionari/a interí/na o contracte laboral temporal

Escala: Escala d’Administració General

Sots Escala: Administrativa

Denominació del lloc: Administratiu/va

Grup de classificació: C1

Titulació exigible: Títol de batxiller o tècnic equivalent, com la formació professional de grau superior. En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent a l’exigit, haurà d’adjuntar-se un certificat expedit per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.

Sistema de selecció: Concurs-oposició

Torn d’accés: Obert

Retribució: Segons el pressupost general municipal.

 

 - Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció 

 - Sol·licitud de participació en el procés de selecció 

 - Publicació BOP núm. 95, de 19 de maig de 2021

 - Publicació DOGC núm.: 8423 de 2 de juny de 2021 

Data termini de presentació d’instàncies: 22 de juny de 2021

 

 - Anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses, composició tribunal qualificador i data realització exercici fase oposició.

 - Model d’al·legacions

 

Data termini presentació al·legacions: dia 3 de setembre de 2021, inclòs.

 

 - Anunci aprovació llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a la crecaió d’una borsa de treball de personal administratiu/va.

 

IMPORTANT a tenir en compte per a la realització de la prova selectiva:

- Instruccions, mesures i recomanacions preventives contra la Covid-19, en relació a la prova selectiva.

- Model de declaració responsable.

Data, hora i lloc prova selectiva .

 

---------------------------------

 

 - Anunci resultats prova tipus test de la fase d’oposició i assenyalament de la data de realització de la prova de català.

 - Prova selectiva.

 - Plantilla de respostes

 

---------------------------------

 

 - Anunci resultats prova de coneixements llengua catalana i valoració de mèrits (fase de concurs).

 

Data termini presentació al·legacions: dia 3 de novembre de 2021, inclòs.

 

----------------------------------

 

Data de publicació de l'anunci 19 de novembre de 2021.

 

Anunci resposta al·legacions i resultats definitius creació borsa administratiu/va.

 

-----------------------------------

 

Resolució d'Alcaldia aprovació de la constitució de la borsa de treball d'administratiu.

 

-----------------------------------

 

DECRET 2022-0262 d'aprovació de la constitució de la borsa de treball d'administratiu (codi de la convocatòria C01_2021) estimació parcial recurs d'alçada.

 

 

----------------------------------

 

Data de publicació de l'anunci 17 de novembre de 2023.

 

 Anunci sobre la pròrroga de la borsa de treball d’administratiu/va convocatòria C01/2021.

 

 

 

arxivat sota: