Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Procés de selecció administratiu/va

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció per crear una borsa de treball d’ADMINISTRATIU/VA (C1)

L’Ajuntament d’Alcarràs inicia un procediment de selecció per crear una borsa de treball d’ADMINISTRATIU/VA (C1) en previsió de poder cobrir futeres vacants temporals per situacions diverses com poden ser l’existència de vacants fins la seva cobertura definitiva, substitució transitòria dels titulars, excés o acumulació de tasques, programes de subvencions,...

 

Les característiques del lloc de treball d’administratiu/va són les següents:

 

Codi de la convocatòria: C01/2021

Règim jurídic: Funcionari/a interí/na o contracte laboral temporal

Escala: Escala d’Administració General

Sots Escala: Administrativa

Denominació del lloc: Administratiu/va

Grup de classificació: C1

Titulació exigible: Títol de batxiller o tècnic equivalent, com la formació professional de grau superior. En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent a l’exigit, haurà d’adjuntar-se un certificat expedit per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.

Sistema de selecció: Concurs-oposició

Torn d’accés: Obert

Retribució: Segons el pressupost general municipal.

 

 - Aprovació de la convocatòria i de les bases que han de regir el procés de selecció 

 - Sol·licitud de participació en el procés de selecció 

 - Publicació BOP núm. 95, de 19 de maig de 2021

 

 - Publicació DOGC núm.: 8423 de 2 de juny de 2021 

 

Data termini de presentació d’instàncies: 22 de juny de 2021

 

 

arxivat sota: