Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A JURÍDIC _ FINALITZAT

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A JURÍDIC, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 01/2022. Exp. núm. 3176/2022.

 

29/12/2022

 Anunci de les Bases reguladores i convocatòria dels processos selectius d'estabilització ocupació temporal concurs de mèrits.

 Publicació al BOP num. 248 29, de desembre de 2022.

 

16/01/2023

 Publicació al DOGC núm 8833, de data 16.01.23

 

19/01/2023

 Publicació al BOE-A-2013-1529 num. 16, de data 19 de gener de 2023.

 

Data termini presentació de sol·licituds: dia 17 de febrer de 2023, inclòs.

 

Els documents següents son formularis pdf  que es poden emplenar digitalment. Un cop emplenats, si no disposeu de certificat electrònic de signatura, els podeu imprimir i signar-los de manera manuscrita.

 

 Sol·licitud d'accés a la convocatòria de selecció del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, plaça tècnic/a jurídic. Conv. EST-CM 01/2022, exp. 3176/2022

 Llista ordenada de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

17/03/2023

 DECRET 2023-0242 Decret de suspensió del termini de publicació de la llista de persones admesos i excloses EST_CM_CO.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

03/04/2023

 Anunci resolució llista provisional de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilitat plaça tècnic/a jurídic mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. EST-CM 01/2022.Exp.núm.3176/2022.

 

 Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

04/04/2023

 Anunci publicació BOP, número 66, de data 4 d’abril de 2023

 

Termini de presentació al·legacions: dia 20 d’abril, inclòs.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

18/05/2023

 Anunci resolució llista definitiva de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilitat plaça tècnic/a jurídic mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. EST-CM 01/2022.Exp.núm.3176/2022.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19/05/2023

 Publicació BOP, número 97, de 19 de maig de 2023 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25/05/2023

 Anunci del Tribunal Qualificador del concurs de mèrits d’estabilització de resultats provisionals del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a jurídic.

 

Data termini presentació al·legacions: dia 30 de maig de 2023, inclòs 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

09/06/2023

 Anunci del Tribunal Qualificador del concurs de mèrits d’estabilització de resultats definitius del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a jurídic.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19/09/2023

 Decret d’alcaldia d’aprovació de la constitució de la borsa de treball de tècnic/a jurídic. EST-CM 01/2022

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROCÉS FINALITZAT

 

 

 

 

icona link TORNA AL LLISTAT DE LES CONVOCATÒRIES

 

 

arxivat sota: