Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS OPOSICIÓ d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CO 01/2022. Exp.núm. 3198/2022.

 

29/12/2022

 

 Anunci de les Bases reguladores i convocatòria dels processos selectius d'estabilització ocupació temporal concurs oposició.

 Publicació al BOP num. 248 29 de desembre de 2022

 

16/01/2023

 Publicació al DOGC núm 8833 de data 16.01.23

 

19/01/2023

 Publicació al BOE-A-2013-1528 num. 16, de data 19 de gener de 2023.

 

Data termini presentació de sol·licituds: dia 17 de febrer de 2023, inclòs.

 

Els documents següents son formularis pdf  que es poden emplenar digitalment. Un cop emplenats, si no disposeu de certificat electrònic de signatura, els podeu imprimir i signar-los de manera manuscrita.

 

 Sol·licitud d'accés a la convocatòria de selecció del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, plaça tècnic/a recursos humans. Conv. EST-CO 01/2022, exp. 3198/2022.

 Llista ordenada de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

17/03/2023

 DECRET 2023-0242 Decret de suspensió del termini de publicació de la llista de persones admesos i excloses EST_CM_CO.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

17/05/2023

 Anunci resolució llista provisional de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilitat d’una plaça de tècnic/a de recursos humans, grup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant el sistema excepcional de concurs oposició. EST-CO 01/2022.Exp.núm.3198/2022.

 

 Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

19/05/2023

 Publicació BOP, número 97, de 19 de maig de 2023

Publicació BOP resolució llista provisional de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilitat d’una plaça de tècnic/a de recursos humans, grup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant el sistema excepcional de concurs oposició. EST-CO 01/2022.Exp.núm.3198/2022.

 

Termini de presentació al·legacions/esmenes: dia 2 de juny de 2023, inclòs

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

28/06/2023

 Anunci resolució llista definitiva de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilitat d’una plaça de tècnic/a de recursos humans, grup A2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant el sistema excepcional de concurs oposició. EST-CO 01/2022.Exp.núm.3198/2022.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

29/06/2023

 Publicació BOP, número 126, de data 29 de juny de 2023

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

17/04/2024

 Anunci de la convocatòria del Tribunal qualificador per a la seva constitució i de la realització de la prova de coneixements de llengua catalana de la plaça de tècnic/a recursos humans

 

 

 

 

 

icona link TORNA AL LLISTAT DE LES CONVOCATÒRIES