Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE CULTURA I FESTES _ FINALITZAT

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de TÈCNIC/A DE CULTURA I FESTES, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 12/2022. Exp.núm. 3187/2022.

 

29/12/2022

 Anunci de les Bases reguladores i convocatòria dels processos selectius d'estabilització ocupació temporal concurs de mèrits.

 Publicació al BOP num. 248 29, de desembre de 2022.

 

16/01/2023

 Publicació al DOGC núm 8833, de data 16.01.23

 

19/01/2023

 Publicació al BOE-A-2013-1529 num. 16, de data 19 de gener de 2023.

 

Data termini presentació de sol·licituds: dia 17 de febrer de 2023, inclòs.

 

Els documents següents son formularis pdf  que es poden emplenar digitalment. Un cop emplenats, si no disposeu de certificat electrònic de signatura, els podeu imprimir i signar-los de manera manuscrita.

 

 Sol·licitud d'accés a la convocatòria de selecció del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, plaça de tècnic/a de cultura i festes. Conv. EST-CM 12/2022, exp. 3187/2022.

 Llista ordenada de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs.

 Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

17/03/2023

 DECRET 2023-0242 Decret de suspensió del termini de publicació de la llista de persones admesos i excloses EST_CM_CO.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

03/04/2023

 Anunci resolució llista provisional de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilitat plaça tècnic/a de cultura i festes mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. EST-CM 12/2022.Exp.núm.3187/2022.

 

 Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

04/04/2023

 Anunci publicació BOP, número 66, de data 4 d’abril de 2023

 

Termini de presentació al·legacions: dia 20 d’abril, inclòs.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

19/05/2023

 Anunci resolució llista definitiva de persones admeses i excloses convocatòria procés d’estabilitat plaça tècnic/a de cultura i festes mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits. EST-CM 12/2022.Exp.núm.3187/2022

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

12/06/2023

 Anunci resultats provisionals concurs de mèrits procés d’estabilització plaça tècnic/a de cultura i festes.

 

Data termini presentació al·legacions: dia 17 de juny de 2023, inclòs

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

21/06/2023

 Anunci resultats definitius plaça de tècnic/a de cultura i festes, EST-CM

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROCÉS FINALITZAT

 

 

icona link TORNA AL LLISTAT DE LES CONVOCATÒRIES