Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de quatre places d'AGENTS de la Policia Local

Convocatòria del procés de selecció per a la cobertura de quatre places d'AGENTS de la Policia Local, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant CONCURS DE MÈRITS d'accés lliure per via d'estabilització de l'ocupació temporal. Conv. EST-CM 08/2022. Exp.núm. 3183/2022.

 

29/12/2022

 

 Anunci de les Bases reguladores i convocatòria del procés de selecció estabilització ocupació temporal concurs de mèrits agents del cos de la Policia Local.

 Publicació al BOP num. 248 29, de desembre de 2022.

 

16/01/2023

 Publicació al DOGC núm 8833, de data 16.01.23

 

19/01/2023

 Publicació al BOE-A-2013-1530 num. 16, de data 19 de gener de 2023.

 

Data termini presentació de sol·licituds: dia 17 de febrer de 2023, inclòs.

 

Els documents següents son formularis pdf  que es poden emplenar digitalment. Un cop emplenats, si no disposeu de certificat electrònic de signatura, els podeu imprimir i signar-los de manera manuscrita.

 

 Sol·licitud d'accés a la convocatòria de selecció del procés d'estabilització de l'ocupació temporal, places d'agent de la Policia Local. Conv. EST-CM 08/2022, exp. 3183/2022.

 Llista ordenada de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

16/03/2023

 DECRET 2023-0234 Resolució de l'Alcaldia de suspensió del termini per a dictar i publicar la llista provisional de persones admeses i excloses EST_CM PL

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

02/05/2023

 Anunci informant de la interposició de recurs contenciós-administratiu contra l'aprovació de les bases reguladores d'aquest procés de selecció. 

 

 

 

icona link TORNA AL LLISTAT DE LES CONVOCATÒRIES