Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Ple Ordinari, avui dijous dia 27

27/09/2012

Ordre del dia
Casa de la Vila.

 Avui a les 17.00 hores es celebrarà el Ple Ordinari amb el següent ordre del dia:

1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Comunicació d'acords adoptats per decrets de l'alcaldia i en junta de govern.

3. Aprovació de la modificació núm. 1 de l'ordenançade civisme i convivència en matèria de responsabilitat en la convivència veïnal en comunitats.

4. Adjudicació definitiva de subhasta de finques rústiques.

5.Agrupació de finques municipals de la partida del Saladar.

6.Proposta de Modificació de l'ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre bens immobles i ratificació de sol·licitud de revisió de ponència de valors cadastrals.

7.Resolució de recurs de reposició interposat pel Sr. Francesc Dolcet Mur contra la desafectació de Camí Municipal.

8. Ratificiació de sol·licitud d'ajuts a la pagesia per causa de les tempestes que han afectat la collita de la temporada de 2012.

9. Aprovació de Plecs de Clàusules Administratives generals per a la contractació d'obres, subministraments i serveis.

10. Desafectació del domini públic d'antic vial per la seva transformació en parcel·la sobrera patrimonial municipal situat al cr. Sitjà.

11. Acords no inclosos a l'ordre del dia:

11.1. Informació sobre les mesures adoptades, l'estat de la seguretat i previsions d'actuacions.

11.2. Moció per a la regularització legal dels sometents.

11.3. Proposta de la moció de 'declaració d'independència del Principat de Catalunya'.

12. Precs i Preguntes