Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

El volum de residus per habitant i any a Alcarràs, inferior a la mitjana nacional en un 40%

La ciutadania d’Alcarràs genera un volum de residus per habitant i any inferior en un 40% a la mitjana corresponent a la bossa tipus rural catalana i, del total dels residus generats, un 79% es gestiona de manera selectiva. Les dades, referides a l’exercici 2020, figuren en l’informe anual de la gestió de residus a Alcarràs que ha elaborat el Consell Comarcal del Segrià, l’administració la qual gestiona el sistema de recollida Porta a Porta.

09/06/2021

El volum de residus per habitant i any a Alcarràs, inferior a la mitjana nacional en un 40%
cubells del Porta a Porta

Per l’alcalde, Jordi Janés, les xifres “confirmen” el compromís de la ciutadania en favor de la sostenibilitat, del qual donen fe, a més a més de les xifres recollides en l’informe, les distincions que aquest març va lliurar l’Agència Catalana de Residus a l’Ajuntament per reconèixer Alcarràs com el municipi català amb entre 5.001 i 15.000 habitants amb millors percentatges de recollida selectiva d’orgànica, vidre i envasos lleugers i el que menor volum de residus municipals genera. Ara, i segons l’informe del Consell Comarcal, es comprova a més a més que la mitjana de residus per habitant i any en el municipi és inferior en un 40% a la mitjana nacional. Així, cada alcarrassí generaria una mica menys de 300 kg de residus, xifra inferior en 200 kg als 500 kg anuals que, com a mitjana, genera una persona catalana cada dotze mesos.

 

Un 79% de recollida selectiva el 2020

D’aquests 300 kg anuals, un 79% es van gestionar aquest 2020 de manera selectiva, sistema que permet una millor valorització dels residus i redueix l’impacte en el medi. Per fraccions; un 21% dels residus són Residus Sòlids Urbans, un 40% són orgànica, un 15% són envasos, un 9% és paper, un 7% és vidre, un 2% són voluminosos i prop d’un 7%, materials que han de portar-se a la deixalleria. En total, el 2020 es van generar a Alcarràs 2.746.994,65 kg de residus, el que suposa uns 0,8 per habitant i dia. “Són xifres les quals evidencien el nostre compromís amb la sostenibilitat. Els qui ens van precedir ens van fer un préstec el qual hem de retornar als descendents amb interessos i per fer-ho cal consciència, esforç i treball. Hi ha marge de millora perquè, fins i tot en un moment de pandèmia en el qual hem estat tothom molt més a casa, tenim xifres positives”, explica Janés.