Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

El ple de l’Ajuntament d’Alcarràs aprova iniciar l’estudi per a modificar el POUM per fer compatible l'arribada d’energia protegint el paisatge i la biodiversitat

31/05/2024

El ple de l’Ajuntament d’Alcarràs aprova iniciar l’estudi per a modificar el POUM per fer compatible l'arribada d’energia protegint el paisatge i la biodiversitat
Imatge del ple ordinari de maig

Una mesura que encara no estava regulada en l’actual POUM de l’Ajuntament d’Alcarràs i que tindrà com a objectiu assegurar un nou model energètic que sigui compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l’activitat agrària i la protecció ambiental i la biodiversitat del municipi.

 

El ple de l’Ajuntament d’Alcarràs d’aquest mes de maig va aprovar la suspensió de llicències per a la implantació de línies d’evacuació de producció d’energia elèctrica amb el fi de, primerament, iniciar un estudi que permeti modificar el POUM de l’Ajuntament d’Alcarràs i, per tant, poder regular aquest tipus d’instal·lacions que, en els últims temps, han incrementat aquest tipus de sol·licituds arreu del territori.

 

En aquest sentit, l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va manifestar “la voluntat del govern d’apostar per un canvi en el model del sistema energètic i que, aquesta energia, pugui arribar als diferents municipis i, també, als diferents immobles, però cal fer-ho compatible amb una regulació que permeti assegurar que es fa amb respecte a la biodiversitat, a l’activitat econòmica de la zona, amb el medi ambient i, també, amb la qualitat paisatgística”.

 

Per la seva banda, el tinent d’alcalde, Jordi Castany, va afegir que “cal mantenir un ordre, tal com ha comentat l’alcalde, i que, per tant, les línies d’alta tensió quedin soterrades i passin per punts que no provoquin molèsties o problemes al conjunt de la ciutadania, aprofitant punts com la carretera de Vallmanya, per exemple, fent compatible tota activitat”.

 

El portaveu del grup de Sempre Alcarràs - PSC a l’Ajuntament d’Alcarràs, Manel Ezquerra, va manifestar que “és quelcom que ja es va consensuar en el mandat anterior i que ara es fa efectiu”, alhora que va lamentar que “s’hagi tardat tant a donar els permisos al projecte que actualment està en marxa i que, per tant, assegura que no travessi tot el poble i, a més, el municipi en tingui un retorn, cosa que ha provocat que un retard en tirar endavant aquesta suspensió de llicències i l’inici de l’estudi”. Des del grup del PSC també es va proposar abaixar de 30 kV a 20 kV o 25 kV, però, després de valorar-ho, es va decidir no canviar-ho, ja que no es podia assegurar que això tingués afectació en algun projecte que estigui ja en procés.

 

En últim lloc, el regidor de la CUP, Genís Sisó, es va mostrar a favor de la iniciativa, simplement, lamentant que no hagi tingut caràcter retroactiu i que, per tant, no es pugui aplicar a projectes que ja estan en marxa. Una qüestió que, segons el govern, era complicada de gestionar, ja que això hagués pogut comportar recursos i problemàtiques donat l’estat actual quant a permisos i projectes aprovats per part de les propostes ja existents.

 

Altres temes de gestió de la ciutat:

 

Altrament, el ple també s’han aprovat les següents qüestions:

 

-        El traspàs a la Diputació de Lleida (OAGRTL) de les facultats que l’Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.

-        L’aprovació de la Bonificació de l’ICIO al departament d’Educació per les obres d’ampliació de l’Institut Nou d’Alcarràs.

-        La regularització del preu d’aigua, a petició de l’ACA, d’acord amb el consum que es va tenir durant els anys 2021 i 2022.

-        Interposició del recurs d’alçada contra l’aprovació de nous preus de l’aigua aprovada a la comissió de preus de Catalunya a instància d’AGBAR.

-        La ratificació del manifest per fomentar l’activitat econòmica dels polígons industrials de la comarca del Segrià.

-        L’aprovació de la proposta de festes locals per a 2025 que seran el dilluns 20 de gener i el divendres 29 d’agost.