Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

El ple Alcarràs activa els tràmits per declarar “lesiva per l’interès públic” la Relació de Llocs de Treball que es va promoure l’any 2019

L’ajuntament d’Alcarràs, en sessió plenària celebrada aquest 19 de novembre, ha aprovat amb els vots favorables dels regidors dels grups municipals de Junts per Alcarràs, Sempre Alcarràs i el Partit dels Socialistes la incoació del procediment que permetrà, un cop finalitzats els tràmits legals preceptius, declarar “lesiva per l’interès públic” la Relació de Llocs de Treball (RLT) que es va aprovar al febrer de 2019 i que comporta; explica l’alcalde, Manel Ezquerra; “un increment de despesa, derivat dels augments de sou i noves contractacions a les quals obre la porta, del tot impossible d’assumir per les finances municipals, si el que es pretén és mantenir un equilibri pel que fa a la tresoreria”.

19/11/2020

El ple Alcarràs activa els tràmits per declarar “lesiva per l’interès públic” la Relació de Llocs de Treball que es va promoure l’any 2019
El Ple s'ha celebrat al CCM Lo Casino

Aquest increment es xifra en, explica l’equip de govern municipal, “en més de 300.000 euros l’any”, quantitat que, d’assumir-se, implicaria superar any rere any el sostre de despesa que han de complir les administracions públiques. A les Relacions de Llocs de Treball, es detallen els diferents llocs de feina amb els quals ha de comptar un organisme, empresa o institució per garantir el seu bon funcionament i les retribucions que assignades a cadascun d’ells.

 

La Declaració de Lesivitat es fonamenta en un informe jurídic encarregat pel consistori i al qual han tingut accés tots els regidors abans del ple en el que es detallen un seguit d’elements com ara “l’increment injustificat de les valoracions de determinats llocs de treball que no van tenir una reclassificació de grup ni un increment o modificació funcional” o, també, el “cas omís” que l’equip de govern que regia l’any 2019 l’ajuntament d’Alcarràs va fer “a les advertències e informes d’Intervenció i Secretària i de l’assessora jurídica de l’ajuntament”. En aquests informes, s’advertia “de la improcedència d’algunes de les actuacions dutes a terme i de les seves conseqüències”. La RLT, conclou l’informe que fonamenta la Declaració de Lesivitat que ara s’incoa es va aprovar “sense disposar de la suficient informació i càlculs” i ha provocat “un augment en les retribucions de determinats treballadors” que no ha estat “justificat ni motivat conforme a la normativa” i, també, “un augment en la massa salarial sense tenir en compte les limitacions de l’estabilitat pressupostària”. Tot plegat, desemboca en l’adopció “immediata” d’una mesura cautelar “consistent en la suspensió de l’efectivitat derivats de l’RLT aprovada l’any 2019. Mentre el procediment de Declaració de Lesivitat no finalitzi, serà el Catàleg de Llocs de Treball vigent fins l’any 2019 l’instrument organitzatiu aplicable al consistori.

 

A banda, i també a la mateixa sessió plenària, s’ha va aprovat un contracte menor per formular una nova Relació i Valoració de Llocs de Treball. Aquesta nova RLT haurà d’estar enllestida abans de l’estiu de 2021. Igualment, la sessió ha servit per aprovar per unanimitat una moció a la qual es dona “ple suport” als Consells Esportius de Catalunya en la seva demanda de declarar l’activitat física com a bé essencial al país i instar al Govern de la Generalitat a que activi els tràmits necessaris per declarar-la com a tal.