Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Alcarràs tanca l’expedient dels terrenys de l’escola Parc del Saladar després de 15 anys de tramitació

El Ple Municipal d’Alcarràs ha tancat aquest 30 de juliol amb l’aprovació d’un acord de transacció entre el consistori i una empresa lleidatana l’expedient vinculat a la cessió al consistori l’any 2004 per part d’un particular de la parcel·la que avui ocupa l’escola Parc del Saladar. Amb el tràmit aprovat aquest dijous es posa fi a quinze anys de feixuga i tortuosa tramitació mitjançant l’entrega de 250.000 euros i la cessió en permuta del domini sobre tres solars de propietat municipal valorats en 782.512 euros – el tercer dels solars haurà de ser urbanitzat pel consistori en un termini màxim de 10 anys- a la empresa lleidatana en qüestió a canvi dels seus drets adquirits derivats de la parcel·la que avui ocupa l’escola Parc del Saladar.

30/07/2020

Alcarràs tanca l’expedient dels terrenys de l’escola Parc del Saladar després de 15 anys de tramitació
Escola Parc del Saladar

“Amb el que aprovem avui, posem fi a una tramitació feixuga i tortuosa de tres lustres amb un acord que deriva d’un acte de conciliació que l’any 2014 es va celebrar entre l’ajuntament d’aquell mandat i la mercantil que llavors ostentava els drets que ara tenia la firma amb la qual hem tancat l’expedient. Aquests drets es valoraven llavors en 1,09 milions d’euros i, per satisfer-los, el consistori es comprometia a entregar una finca urbana edificable a l’empresa en qüestió i una quantitat de diners equivalent a la diferència de valor entre els terrenys i el deute existent si el valor de la finca entregada era inferior a 1,09 milions d’euros”, ha explicat avui Manel Ezquerra, alcalde d’Alcarràs. Nou anys abans de l’acte de conciliació de l’any 2014, l’any 2005, el consistori d’aleshores havia acordat amb el propietari original dels terrenys que ara ocupa l’escola Parc del Saladar l’entrega com a compensació d’una parcel·la urbanitzada de valor equivalent a la que va lliurar al consistori en un termini màxim de quatre anys. Si no es feia així, el consistori havia d’abonar al propietari 1,09 milions d’euros. En no fer-se l’entrega efectiva en els quatre anys establerts, el consistori va adquirir un deute que; com a conseqüència, primer, de la crisi del sector immobiliari i, desprès, de la crisi bancària que va comportar la desaparició de diferents entitats financeres; va anar passant de mans fins que al maig del 2019, la mercantil lleidatana llavors propietària dels citats drets de cobrament va reclamar-la al consistori alcarrassí de llavors.

“El deute mai no ha deixat d’existir i no ha estat fins ara que ho hem solucionat i hem tancat per sempre més un expedient que podríem titllar fins i tot d’històric i singular per la seva complexitat i feixuga i tortuosa tramitació. Val a dir, però; que, les finques i els diners que ara entreguem, s’entreguen perquè així ho va pactar l’equip de govern que regia el nostre municipi l’any 2014. Calia solucionar tot plegat i nosaltres, com hem fet amb altres qüestions, hem posat ordre allà on no n’hi havia”, explica Ezquerra.

 

Altres punts de l’Ordre del Dia

 

A banda del punt –vuitè de l’Ordre del Dia- referit a l’acord relatiu als terrenys que avui ocupa l’escola Parc del Saladar, la sessió plenària d’avui ha permès aprovar bonificacions a l’Impost de Construccions i Obres (ICiO) pels propietaris qui abordin la instal·lació de sistemes fotovoltaics o solars tèrmics en qualsevol tipus de terreny. Si les instal·lacions inclouen sistemes d’autoconsum ubicats en coberta existent, la bonificació serà del 50% independentment de si l’obra s’executa en sol urbà o sòl no urbanitzable.

El Ple ha permès també aprovar les festes locals per 2021 –seran els dies 20 de gener i 27 d’agost-, aprovar la imposició de dues sancions –una greu, de 750 euros i una lleu de 100 euros- a un particular per infringir la Llei que regula la tinença de gossos perillosos, aprovar les actes de les sessions anteriors i comunicar al ple les darreres resolucions de l’alcaldia dictades per causa de l’activació del Pla d’Emergències Municipal per Motiu de la Pandèmia.

A la sessió, s’ha aprovat igualment una modificació de crèdit –la cinquena de l’any- per valor de 384.732 euros que ha estat possible gràcies a la incorporació de noves partides d’ingressos i despeses i un reconeixement de crèdit que permet abonar factures pendents per valor de 60.647 euros. D’aquest total, 57.955 euros corresponen a factures derivades del procés d’implementació del sistema de recollida Porta a Porta, el qual es va dur a terme durant el mandat anterior. “Tanquem, de nou, un expedient derivat d’una gestió desenvolupada de manera deficient  i que va deixar pendents obligacions que ara hem de satisfer. L’objectiu és endreçar totes aquestes qüestions”, explica Manel Ezquerra.

Per últim, el Ple d’aquest dijous ha permès aprovar dos mocions presentades pel grup municipal d’ERC. La primera d’elles ha posicionat el consistori en contra de la pròrroga de les concessions de les autopistes AP2 i AP7 i la segona, exigeix demanar aclarir els presumptes fets d’espionatge a determinats polítics catalans independentistes denominat Catalangate. Una tercera, també presentada pel grup d’ERC i sobre energies renovables, ha estat finalment retirada.