Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Alcarràs millora la irrigació de les zones verdes amb un sistema de programadors de reg per garantir una gestió més sostenible de l’aigua

Des d’aquesta primavera, Alcarràs gestiona informàticament el sistema de reg de les zones verdes gràcies a un sistema automatitzat que permet els operaris programar, per a una millor irrigació i un ús més sostenible de l’aigua, la gestió de cada àrea enjardinada de manera individual i vinculant-la a les condicions climàtiques de cada moment i les necessitats particulars de la vegetació ubicada en cada indret. La instal·lació del nou sistema encara la seva recta final aquest estiu, afecta els seixanta punts de reg de zones verdes que existeixen en el terme i allibera 64 hores de feina de la brigada, les quals es podran dedicar a altres tasques vinculades amb l’embelliment d’un municipi que, durant els darrers dos anys, ha vist plantar en els seus carrers, places, parcs i vials més de 300 arbres.

14/07/2021

Alcarràs millora la irrigació de les zones verdes amb un sistema de programadors de reg per garantir una gestió més sostenible de l’aigua
El sistema de reg s'ha millorat

El nou sistema, explica l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Janés, fa possible una gestió més sostenible dels recursos hídrics en permetre planificar el reg i assignar de manera senzilla a cada zona verda l’aigua necessària per una irrigació òptima sense haver de destinar temps a obrir i tancar aixetes de manera manual: “fins ara, els operaris encarregats del servei havien de desplaçar-se fins a cada punt de reg i, de manera manual, obrir l’arqueta i accedir a l’aixeta per donar pas a l’aigua primer i tancar al cap d’un parell d’hores o el que es necessités. Ara, amb el nou sistema de programadors que estem instal·lant, disposen d’un dispositiu mòbil el qual compta amb un software dissenyat per programar de manera individualitzada la gestió de cada zona verda. En funció de la climatologia i de les necessitats de la vegetació ubicada en cada espai, programem les hores de reg i l’inici i la finalització. Tot es fa amb sistema Bluetooth, sense haver de baixar del camió i, a més a més de garantir una irrigació òptima en cada punt, aconseguim alliberar hores de feina i no es malbaraten recursos hídrics”.

 

Estalvi de feina per la brigada

Amb el nou sistema, explica Janés, “calculem que hem aconseguit alliberar unes 64 hores de feina, un temps que el personal podrà dedicar ara a altres tasques i treball directe de jardineria. Tot ho aconseguim gràcies a un sistema amb el qual tothom sortim guanyant perquè cada zona verda tindrà sempre l’aigua que necessita quan li fa falta i els operaris podran invertir el temps de feina que es destinava a obrir arquetes i engegar el reg a tasques molt més productives i vinculades directament a la millora del paisatge urbà”. Durant els darrers dos anys, recorda Janés, “s’han plantat uns 300 arbres en tot el terme per substituir els exemplars morts, crear noves àrees enjardinades i, en definitiva, humanitzar el paisatge, incrementar els volums d’absorció natural de CO2 i aconseguir un poble més verd i millor per tothom” i, a més a més, enguany s’ha formalitzat la incorporació d’Alcarràs a l’associació de Viles Florides: “volem un poble amable i ple de colors i olors i treballem de valent amb iniciatives com el nou sistema de gestió del reg, el qual no es veu, però ens garanteix que les zones verdes estiguin en estat òptim i la gestió de l’aigua es faci amb l’eficiència màxima i de manera sostenible, perquè és un recurs limitat i valuós”, explica Janés. “Per nosaltres, tot plegat és un pas endavant en favor del medi i les persones”, explica el regidor de Medi Ambient, Agustí Camarasa. Per Josep Siscart, regidor d’Urbanisme i Espais Urbans, la inclusió d’Alcarràs en el projecte Viles Florides i les millores en el sistema de reg “evidencien” el compromís del consistori “amb la millora de la imatge que projectem” i un entorn urbà “més humà i més agradable”.

 

 

 

La revolució verda, tret distintiu

El nou sistema de gestió del reg de les zones enjardinades i la incorporació d’Alcarràs al llistat de Viles Florides són dos elements de l’aposta estratègica en favor de la revolució verda que s’està convertint en un dels trets diferencials del municipi. Juntament amb els 300 arbres plantats durant els darrers dos anys, el consistori alcarrassí treballa en favor de la sostenibilitat amb un suport decidit als nous sistemes verds de producció d’energia, dels quals són exemple els vuit parcs solars fotovoltaics i la instal·lació per produir i emmagatzemar hidrogen verd a l’empara dels fons europeus Next Generation que es promouen al municipi. Igualment, i també dins de l’estratègia en favor de la sostenibilitat que impulsa el consistori, s’ha aconseguit gràcies al sistema de recollida Porta a Porta  que el volum de residus per habitant i any sigui inferior en un 40% a la mitjana nacional, s’han eliminat des del gener del 2020 els plàstics d’un sol ús al consistori i s’ha activat un equip de neteja de vorals i cunetes que manté aquests espais propers al nucli urbà en estat òptim. “La revolució verda és una tasca transversal i ens demana realitzar accions i canviar maneres de fer a tothom, perquè cada dia hem de triar si treballem o no en favor del medi ambient i el futur de les nostres filles i fills. Nosaltres, a Alcarràs, ho tenim clar: el futur serà verd o no serà”, explica l’alcalde, Jordi Janés.