Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Programa Consolida’t

Des de l’Ajuntament d’Alcarràs us volem donar les millors eines possibles per afrontar els reptes presents i futurs que la situació actual ens obliga a combatre.

En aquest sentit, el “Programa Consolida’t” consisteix en una FORMACIÓ ESPECIALITZADA PER AUTÒNOMS i en un TRACTE INDIVIDUAL I PERSONALITZAT per a cada persona i empresa.

Us informem que es una formació COMPLETAMENT GRATUÏTA.

 

RESUM DEL PROGRAMA:

 

El Col·legi de Graduats Socials amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya durà a terme la sisena edició del programa subvencionat Consolida't que té l'objectiu d’impulsar la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

El programa consisteix en un itinerari personalitzat per tal de millorar la viabilitat del negoci.

 

INCLOU LES SEGÜENTS ACCIONS:

- 1 sessió inicial col·lectiva: Es tracta d’una primera sessió introductòria d’una duració aproximada de 2h que tindrà lloc al Col·legi de Graduats Socials de Lleida (Gran Passeig de Ronda nº164, Lleida). Com a nota informativa i tranquil·litzadora per a tots els participants us volem informar que estan completament garantides les mesures d’higiene i de distància social obligatòries en l’estat actual.

- Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria: Són dues formacions de 4h de duració cadascuna, les quals també es realitzaran al Col·legi de Graduats Socials de Lleida (Gran Passeig de Ronda nº164, Lleida).

- 6 sessions d'assessorament individualitzat en gestió del negoci: Com podreu veure al programa es tracta d’una primera sessió d’assessorament de 3h i posteriorment 5 sessions més de 2h. Les sessions són individuals per a cada usuari i es solen fer al propi negoci per a veure l’empresa, el seu funcionament i descobrir possibles deficiències en els processos, optimitzant d’aquesta forma les mesures de millora. Tot i així si la persona ho decideix les sessions es poden fer en qualsevol altre lloc que es pacti. Indicar també que hi ha una total flexibilitat horària per dur a terme aquestes sessions.

- Formació optativa: Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades en càpsules formatives sobre: gestió econòmica, aspectes jurídics i documentals, gestió comercial i atenció al client, gestió del temps, elaboració de pressupostos, formació en comunicació, creixement personal, màrqueting i networking. Aquestes càpsules formatives són completament optatives i també són gratuïtes.

 

PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROGRAMA:

- Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) i persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (promig del darrer any) i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros en el darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits següents:

*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.

*Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment d'iniciar el programa.

 

- Persones treballadores autònomes que ha cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom. Hauran de reunir els requisits següents:

*Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.

*Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa de RETA o disposar de baixa a la mutualitat per una activitat econòmica.

*Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del SOC.

 

PERÍODE D’IMPARTICIÓ DEL PROGRAMA I PLACES VACANTS:

- L’acció formativa es de juny a desembre (encara no hi ha dates exactes d’inici però en els propers dies es sabran i us informarem al respecte).

- El programa disposa d’un total de 25 places.

 

INSCRIPCIÓ:

Si us interessa formar part simplement teniu que omplir els formularis i enviar-los al correu aodl@alcarras.cat.

-Sol·licitud de participació al Programa Consolida’t 

-Fitxa d'inscripció al programa Consolida't 

 

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través de l’Ajuntament al telèfon 973790004 i marcar l’extensió 134.

 

I recordeu, ÉS COMPLETAMENT GRATUÏT.

 

 

 

arxivat sota: ,