Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

PLA EDUCATIU D’ENTORN D’ALCARRÀS I TORRES DE SEGRE

L’acció educativa del PEE va dirigida bàsicament a l’alumnat de 0 -18 anys i les seves famílies

Alcarràs i Torres de Segre es van adherir al Pla Educatiu d’Entorn l’any 2017

La voluntat del Departament d’Ensenyament i dels dos Ajuntaments respectius, dins les regidories d’Ensenyament, pretenen coliderar un ambiciós projecte aprofitant el vincle existent entre l’alumnat dels dos pobles que comparteixen l’educació secundària obligatòria a l’Institut. 

Aquesta iniciativa, permet obrir les oportunitats del treball en xarxa als centres educatius, les AMPA i  les diferents entitats i agents educatius dels dos municipis.

Els dos municipis presenten una vitalitat molt alta i una important mobilització de la seva població fruit, en bona part, a l’augment demogràfic que han viscut en els darrers anys.

L’objectiu és aconseguir cohesió, coherència, coordinació i una acció continuada en el temps i en els projectes educatius de la comunitat educativa de les dues vil·les, en els àmbits de l’educació formal, informal i no formal.

L’acció educativa del PEE va dirigida bàsicament a l’alumnat de 0 -18 anys i les seves famílies, especialment aquelles que es troben en sectors més desafavorits socialment i amb més risc que vulnerabilitat.

Aquest projecte és concebut com a instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, mitjançant la coordinació i dinamització de l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

La suma d’esforços per anar junts cap als mateixos objectius ens portarà a ser més sostenibles en la consecució d’aquests.

 

OBJECTIUS GENERALS DELS PLANS EDUCATIUS D’ENTORN

 

 1. 1-   Contribuir a la millora de  l’èxit acadèmic

  Incentivar i recolzar l’èxit escolar de tot l’alumnat

  Oferir acompanyament escolar i estudi assistit fora de l’horari lectiu als alumnes amb necessitats acadèmiques.

  Contemplar aquesta oferta també per als alumnes d’ESO

 2. 2-   Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic

  Donar a conèixer el decàleg de drets i deures a tots els alumnes

  Empoderar les noves cultures dins el context escolar

  Fomentar actuacions en educació en valors i respecte a la diversitat cultural, sexual, identitària,...

 

 1. 3-   Potenciar la participació dels alumnes en espais de lleure i esports

  Donar a conèixer i fomentar les activitats esportives del PME

  Afavorir les activitats esportives entre els diferents centres de primària i secundària.

  Promocionar les caminades pels dos termes.

  Fomentar les sortides amb BTT amb les entitats.

  Promocionar l’activitat d’escacs a primària i secundària.

 2. 4-   Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.

  Afavorir la participació de l’alumnat i de les seves famílies en activitats de fora l’escola.

  Afavorir la participació de les famílies en totes les festes escolars obertes a les famílies.

  Promocionar l’ús de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió.

 

 1. 5-   Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.

  Programar diferents activitats (cursos, tallers, parelles lingüístiques, grups de conversa,...) amb l’objectiu de donar a conèixer la llengua catalana entre les famílies d’origen estranger, sobretot les mares.

  Promoure vincles emocionals entre noves cultures i l’ús del català.

  Reforçar l’ús de la llengua catalana en totes les activitats de lleure

 2. 6-   Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en un territori:

  Enfortir els vincles entre les famílies i els centres educatius

  Enfortir la xarxa entre centres educatius

  Enfortir la relació i la interacció entre els centres educatius i l’entorn

  Donar a conèixer als municipis el treball dels centres educatius per tal d’enfortir la relació i la interacció entre els centres educatius i l’entorn

  Organitzar trobades entre els diferents centres educatius

  Incentivar els vincles amb les AMPA’s de cada centre educatiu i també a nivell intercentre.

  Fomentar la relació entre les entitats i els centres educatius.

  Fomentar la relació entre diferents entitats que treballin objectius comuns.

  Promoure actuacions en xarxa en el marc del servei comunitari.

 

XARXA DE PARTICIPANTS

 

Institut Alcarràs (Alcarràs)

Escola Comtes de Torregrossa (Alcarràs)

Escola Parc del Saladar (Alcarràs)

Escola Carrassumada (Torres de Segre)

Escola Bressol Municipal Alcarràs

Llar d’infants Carrassumada Torres de Segre

AMPA Institut Alcarràs

AMPA Escola Comtes de Torregrossa

AMPA Escola Parc del Saladar

AMPA Escola Carrassumada

AMPA Escola bressol municipal Alcarràs

AMPA Llar d’infants Carrassumada Torres de Segre

 

 

 

ENTITATS I ASSOCIACIONS EDUCATIVES DELS MUNICIPIS

 

ASSOCIACIÓ  AMICS DELS CAVALLS

ASSOCIACIÓ CULTURAL REMEMBER COMPANY

AECC-DELEGACIÓ D'ALCARRÀS

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE PENYES D'ALCARRÀS (ACPA)

AGRUPAMENT ESCOLTA “LO MOTIT”

ASSOCIACIÓ 50 I MÉS

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZEIMER I ALTRES DEMÈNCIES D'ALCARRÀS

ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

ASSOCIACIÓ D'EMIGRANTS DE FOULADOU A ESPANYA-DELEG.

ASSOCIACIÓ DE SENEGALESOS DEL SEGRIÀ

ASSOCIACIÓ DIABÈTICS D'ALCARRÀS

ASSOCIACIÓ DONES AFRICANES DEL SEGRIÀ

ASSOCIACIÓ GUINEANS AMICS DEL SEGRIÀ

ASSOCIACIÓ KONTELA GOUNDARA

ASSOCIACIÓ PORTAL KINSI SENEGALESA DEL SEGRIÀ

ASSOCIACIÓ UNIÓN AFRICANOS DEJAMA DIJIGUI

BAO BAP TEATRE

GRUP DE PUNTAIRES

LLAR DE JUBILATS

MOTARDS ALCARRÀS

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA L'ASPARDENYA D'ALCARRÀS

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NANBUDO ALCARRÀS

CE RECORREGUT DE CAÇA I COMPAK SPORTING

CLUB AEROMODELISME ALCARRÀS

CLUB BÀSQUET ALCARRÀS

CLUB ESPORTIU SEGRIÀ RC

CLUB GIMNÀSTIC ALCARRÀS

CLUB HANDBOL ALCARRÀS

ESCOLA FUTBOL BAIX SEGRIÀ

FUTBOL CLUB ALCARRÀS

FUTBOL SALA ALCARRÀS

MOTARDS ALCARRÀS

TENNIS TAULA ALCARRÀS

CLUB TENNIS ALCARRÀS

ASSOCIACIÓ ATLÈTICA MAIPAREM ALCARRÀS

SOCIETAT CAÇADORS DE VALLMANYA

SOCIETAT CAÇADORS D'ALCARRÀS

C.E. PESCA TORRES DE SEGRE

SOCIETAT DE CAÇADORS TORRES DE SEGRE

C.AT. FUTBOL SALA TORRES DE SEGRE

C.AT. BITLLES TORRES DE SEGRE

C.E. FUTBOL VETERANS TORRES DE SEGRE

C.BÀSQUET TORRES DE SEGRE

ESCOLA SARDANISTA TORRES DE SEGRE

CLUB KARATE TORRES DE SEGRE

CLUB BTT PITAMUNT TORRES DE SEGRE

ASSOCIACIÓ DE DONES SANTA ÀGATA TORRES DE SEGRE

LLAR DE JUBILATS SANT GUARDIÀ

RESIDÈNCIA D’AVIS SANT GUARDIÀ

CORAL LA LIRA TORRES DE SEGRE

JAEC

AGRUPAMENT ESCOLTA TURRIBUS

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS TORRES DE SEGRE

COMUNITAT DE REGANTS TORRES DE SEGRE

PUBILLATGE TORRES DE SEGRE

TDSNATUR

ATENEU REPUBLICÀ TORRES DE SEGRE

PENYA BARCELONISTA TORRES DE SEGRE

AMICS DE LA MARE DE DEU DE CARRASSUMADA

CLUB TIR OLÍMPIC TORRES DE SEGRE

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TOSSAL - MOLÍ - ESMAIS D’UTXESA

ASSOCIACIÓ VEÏNS FORNERET D’UTXESA

JUNTA PARROQUIAL DE TORRES DE SEGRE

 

 

ELS OBJECTIUS DELS DOS AJUNTAMENTS SÓN:

-      Organitzar activitats de suport escolar a nivell del territori, que faciliten, a la vegada, la interrelació dels alumnes i la cohesió social

-      Establir contactes amb entitats de voluntariat per fomentar activitats de suport a l’escolarització per a alumnat amb risc

d’exclusió.

-      Establir contactes amb centres de formació professional i universitats per fomentar activitats d’orientació educativa i seguiment acadèmic i professional per a l’alumnat

-      Dinamitzar un protocol d’absentisme d’àmbit comunitari que contempla actuacions de prevenció, detecció i intervenció en els casos d’absentisme escolar.

-      Crear una comissió d’impuls del Servei comunitari

-      Difondre de les accions de compromís cívic i es fomenta la participació

-      Participar en el Consell esportiu territorial en el marc del Pla català de l’esport a l’escola

-      Difondre de l’oferta d’activitats de fora escola de tots els centres educatius de la zona

-      Difondre de l’oferta esportiva del territori entre la comunitat educativa

-      Difondre les entitats i associacions d’educació en el lleure existents a la zona

-      Difondre l'oferta educativa de l’entorn com un tot, donant a conèixer una xarxa de centres que comparteix objectius i projectes educatius

-      Utilitzar els mitjans de difusió local (premsa, mitjans de comunicació…) per fer-ne la difusió

-      Promoure la coordinació entre les diferents entitats i associacions d’educació en el lleure per tal que hi hagi una oferta coherent i complementària en el territori.

-      Crear un pla d’acollida municipal per a les famílies que arriben al municipi

-      Coordinar amb les entitats socials i associacions de persones nouvingudes per afavorir l’acolliment dels nouvinguts.

-      Fer actuacions de sensibilització sobre la importància de l'escolarització adreçades a famílies

-      Coordinar amb les entitats i les AMPA per elaborar l’oferta d’activitats de fora escola

-      Facilitar la participació de famílies amb risc d’exclusió, en activitats organitzades.

-      Organitzar activitats diverses, a nivell de territori, que permeten la interacció d'alumnes, famílies

-      Realitzar accions per donar a conèixer el patrimoni cultural del país.

-      Difondre d’activitats i de l’oferta formativa en les llengües d’origen que es fan al

-      Difondre del teixit associatiu del territori entre la comunitat educativa

-      Promoure la coordinació entre les diferents entitats i associacions per tal que hi hagi una oferta coherent i complementària en el territori

-      Promoure accions de sensibilització de la necessitat i conveniència del treball i aprenentatge en xarxa

-      Fer un pla d’acció comunitari per donar resposta a les necessitats de l’entorn entre els diferents agents de la comunitat educativa.

-      Crear grups de treball temàtics (lleure, esports, estudi assistit, convivència...) entre els diferents agents educatius del territori.