Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Retribucions càrrecs electes

Un dels drets dels membres de les Corporacions locals, entre d’altres es el poder percebre les retribucions i/o assignacions per l’exercici del seu càrrec.

En les sessions de ple dels dies 3 i 25 de juliol de 2019 es van aprovar les retribucions dels diferents regidors/es i de l'alcalde (Veure l’anunci). Posteriorment i com aplicació dels canvis en els càrrecs de l’Alcalde i del Tinent d’Alcalde, acordats entre els grups polítics, es va aprovar un canvi (Veure l’anunci) que es l’actualment es vigent i reflectim a continuació:

 

Retribucions brutes anuals:

-Alcalde: dedicació completa (100% jornada).   45.500.-€/anuals

Sr. Jordi Janes Girós.

-Tinent d’Alcalde: dedicació parcial (50 % jornada).  22.000.-€/anuals

Sr. Manel Tomàs Ezquerra.

 

-Regidors amb delegacions: dedicació parcial (50 % jornada).  17.950.-€/anuals

Sra. Maria Dolores Gòdia.

Sr. José Federico Siscart Arbonès.

Sra. Ester Ibars Vitores.

Sr. Gerard Companys Pujol.

Sr. Agustí Camarasa Pelegrí.

 

-Regidors portaveus de grup: dedicació parcial (25 % jornada).  6.000.-€/anuals

Sra. Gemma Escar París.

Sr. Santi Pelegrí Cortijo.

 

-Resta de regidors, sense atribucions especials: dedicació parcial (25 % jornada).  4.800.-€/anuals

Sra. Laia Sisó Sanjuan.

Sr. Santi Ribes Dolcet.

Sra. Marta Morreres Gòdia.

Sr. Jordi Castany Camí.

 

Les retribucions es percebran en dotze pagues iguals corresponents a les diferents Mensualitats de l'any, resultants de dividir la quantia entre dotze. En aquest import es troben incloses les retribucions en espècie corresponents a la mútua sanitària i a les assegurances que actualment perceben.

 

Inclusió d’esmena proposada pel grup d’ERC.  Les retribucions i dedicacions del portaveu i els regidors del grup d’ERC seran les previstes al pressupost aprovat de 2019 i no les afectarà les acordades al punt anterior, a saber:

Regidor portaveu de grup, 18% de jornada:.................. 5.005,80.-€/anuals

Resta de regidors/res sense atribucions especials:...... 4.311,00.-€/anuals 

La diferencia entre la retribució proposada en inicialment i l’acordada en aquesta esmena es destinarà a despesa social.

 

Assignacions a membres de la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial, per assistència a òrgans col·legiats.

-Assistència a Ple: 200,00 €/sessió.

-Assistència a Comissions Informatives: 80,00 € /sessió

-Assistència a Junta de Portaveus: 80,00 €/sessió

-Assistència a Junta de govern: 200,00 €/sessió