Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Sanitat, Família, Serveis socials i Dona

 

 

Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Socials i Dona

 

Regidora: Maite Codina i Badia

Horari: De dilluns a divendres de 10h a 13.30h. Dimarts i Dijous 17 h a 19 h. 

Cita prèvia per parlar amb la regidora trucant al 973 795 700.

Correu electrònic: serveispersonals@alcarras.cat

 

OBJECTIUS:

Des de la Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Socials pretenem posar al servei dels ciutadans i ciutadanes de la vila diferents programes i recursos que millorin la qualitat de vida i ofereixin suport a diferents col•lectius: infants en risc, malalts, gent gran, etc. La Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Socials treballa de manera transversal amb altres regidories per tal que l’atenció en matèria de serveis socials i d’ajuda arribi a tots aquells i aquelles que ho necessitin.

L’objectiu és garantir les necessitats personals bàsiques, que consisteix en les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona, i les necessitats socials, que són les que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup.

Des de la Regidoria es coordinen tots els esforços i tots els recursos que es dediquen a aquest objectiu, comptant sempre amb el suport i la implicació d’entitats i associacions i de persones a títol individual.

 Serveis que ofereix la Regidoria de Sanitat, Família i Serveis Social:

 • Serveis Bàsics d’Atenció Social
Definició:

Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Objecte:

Promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió.

Funcions:
 • Informació, orientació i assessorament.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.
 • Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
 • Treball social comunitari.
 • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Professionals dels equips bàsics d'atenció social, EBAS:
Educadores socials
Treballadores socials

Ubicació: Espai Social Les Roquetes. C/Bonavista, 15

Horari d'atenció:
Cita prèvia, personalment a les dependències de Serveis Socials o al telèfon 973790042 de dilluns a divendres de 9 a 14h.

 


 

Plans i actuacions

Addicionalment als serveis d'informació, orientació, assessorament i tractament social individual, grupal i/o comunitària, derivats de la Llei de Serveis Socials, es porten endavant els serveis /programes següents:

 

 • LO CISTELL: Servei d’Aliments d’Alcarràs

Aquest servei té com a objectiu principal cobrir, de forma subsidiària, necessitats puntuals i molt concretes d'alimentació, destinades a persones o famílies necessitades, que han estat acollides i valorades, prèviament, d'acord amb els barems establerts, tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament sostenible.

S’ofereix atenció personalitzada i seguiment individual, lots de menjar, captació d’aliments, desenvolupament de campanyes de sensibilització (Nadal, Dia de les Persones sense Llar, Gran Recapte d’Aliments conjuntament amb la Fundació Banc d’Aliments, etc).

Horari d’atenció: Dilluns a dijous de 9 a 13h.  Espai Social Les Roquetes, C/ Bonavista, 15

 

 • Minuts Menuts: Conciliació de la Vida Personal i Laboral

“Minuts Menuts” és un servei de guarda puntual, fora de l'horari escolar, per a infants empadronats al municipi de 0 a 3 anys d’edat.

El servei vol oferir un temps de "respir" a les famílies, dins d'un espai lúdic i de guarda de qualitat per als infants i llurs famílies, i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

FUNCIONAMENT

Destinataris: Infants empadronats al municipi de 0 a 3 anys d’edat.

Ubicació: Escola Bressol Municipal EBMA  (C/ Dr. Barraquer, 1)

Nombre de nens/es: un màxim de 10

Horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:30 a  19:15h. Tots els dies laborables.

Temps d’estada: El temps màxim de permanència d’un infant al servei serà de 3 hores continuades i de 2 dies per setmana.

Preu públic: 1 € per nen/a i hora de servei.

Informació i inscripcions al Servei Minuts Menuts.

També es poden informar al Centre Cultural Municipal Lo Casino (C/Major 84-86, 973795700)

 

 • Centre Obert per Infants d'Alcarràs 

 Servei diürn que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les mancances socioeducatives de les persones ateses.

Els destinataris del programa són  infants i adolescent fins als 16 anys, que es troben en situació de risc, entenent aquesta com qualsevol situació que obstaculitzi o pugui obstaculitzar el seu normal desenvolupament com a éssers especialment vulnerables.

Ubicació: Doctor Castells s/n (Escoles de Baix)

Horari d'hivern: de 17.00 a 19.00 h.

Horari d'estiu: de 9.30 a 13.00 h. (Juliol i Agost)

 

 •  Allotjament del Saladar

 Ubicació: Polígon 9, parcel·la 349

Campanya de la Fruita : Facilitar l’Organització i el Suport dels allotjament dels temporers que treballin per a pagesos de la Vila que no disposin de residència durant la temporada de fruita, habilitant els albergs per a atendre aproximadament 88 places.

Allotjament per a peregrins/es: Permet passar la nit a les persones pelegrines que presentin l’acreditació. Tot l’any.
Cal contactar prèviament amb l’Ajuntament (973 79 00 04 – 973 57 00 04)
Fora dels dies i horaris laborals contactar amb la Policia Local.

 

 • Immigració: Informació i assessorament a la població estrangera d’Alcarràs.

L'Àrea d’immigració realitza atencions i actuacions que faciliten els processos d'adaptació de la població nouvinguda a la ciutat. Per aquest motiu, les diferents actuacions tenen com a objectiu l'aprenentatge de la llengua catalana, la inserció al mercat laboral i la cohesió social entre els diferents veïns de la ciutat independentment del seu origen.

Funcions:

-          Atendre consultes i donar assessorament legal en matèria d'estrangeria.

 • Facilitar la informació i la tramitació dels permisos i de les documentacions requerides per a cada tràmit.
 • Informes d’estrangeria: Gestionar la documentació relativa als següents informes:
      • Informes d'adequació i disponibilitat d'habitatge per al reagrupament familiar.
      • Informes d'arrelament social.
      • Informes d'integració social.
      • Informes d'adequació i disponibilitat d'habitatge per la renovació del permís de residència.

Ubicació: Centre Cultural Municipal Lo Casino (C/ Major 84-86 – 973 79 57 00)

Horari d’atenció estrangeria: Dimarts i dijous de 10 a 13.30h i de 17 a 19h. Centre Cultural Municipal Lo Casino

-          Cursos d’alfabetització i llengua Catalana.

Programa d’acollida. Informació sobre els recursos municipals. 

 

 

Espai Social Les Roquetes:

L’Espai Social “Les Roquetes” és un equipament de proximitat amb un alt grau de polivalència que ofereix serveis de caràcter social, formatiu i cultural destinats al conjunt de la ciutadania.

Quins serveis hi podreu trobar?

- Serveis Socials Bàsics

- Servei d’Aliments Lo Cistell

- Espai Gent Gran Activa.

- Cursos, tallers, xerrades, etc...

Ubicació: C/ Bonavista, 15

Horari: Matins – de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 19 h.

Contacte 973 79 00 42.

 

ÀREA DE LA DONA

L'Àrea de la dona dedica els seus esforços a treballar per a la igualtat efectiva d’oportunitats entre dones i homes amb la promoció de polítiques socials i educatives. Sempre des d’una perspectiva transversal en coordinació amb les institucions i entitats que representen el col·lectiu de dones.

 

Les línies estratègiques de treball són:


 -  Impuls i seguiment de Plans d’igualtat de gènere i d’oportunitats.

-           Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la gestió municipal.
 Impuls a les polítiques de gènere, transversalitat i treball en xarxa.

        -   Foment de la participació sociopolítica de les dones.

        -   Fomentar la coeducació i la formació de les dones.

        -   Lluitar contra les formes de violència vers les dones.

        -   Promocionar la salut de les dones.

        -   Fomentar iniciatives socials que afavoreixin la participació de la dona i la igualtat d'oportunitats. 

        -   Organització d’actes commemoratius: Dia Internacional Contra la Violència envers les dones, Dia Internacional de la Dona. 

 

Ubicació: Centre Cultural Municipal Lo Casino (C/Major 84-86 – 973 79 57 00, serveispesonals@alcarras.cat)

Telèfon per a l’atenció de dones en situació de violència masclista: 900 900 120 

Institut Català de les Dones.