Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Ofertes Vigents

En aquest apartat podreu trobar les ofertes de treball vigents de l’Ajuntament d’Alcarràs.

Procés de selecció de dues places d'agents de la Policia Local

Convocatoria del procés de selecció de dues places d'agents de la Policia Local mitjancant oposició lliure

Data de publicació: 25/05/2017     PUBLICACIÓ BOE-A-2017-5810 25.05.2017

 

Bases:

    -ANUNCI D'APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATORIA D'OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE LA POLICIA LOCAL.
  
 -PUBLICACIÓ BOP n. 93 del 15.05.0217 de BASES I CONVOCATORIA DE 2 AGENTS POLICIA LOCAL 2017
 
 -Anunci d'esmenes base de convocatoria de selecció d'agents de la policia local. BOP i Tauler Anuncis
   -PUBLICACIÓ AL BOP n. 96 del 19.05.0217 de ESMENES DE LES BASES I CONVOCATORIA DE 2 AGENTS POLICIA LOCAL 2017

   -ANUNCI DE TEXT REFÒS DE BASES DE CONVOCATORIA D'OPOSICIÓ PER LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE LA POLICIA LOCAL.-1
 
  -PUBLICACIÓ AL DOGC N 7373 19 05 2017 ANUNCI CONVOCATORIA
   -PUBLICACIÓ BOE-A-2017-5810 25.05.2017

   

Instruccions per fer efectiva la participació en aquest procés: INSTRUCCIONS PER REALITZAR LES SOL.LICITUDS.

 

 

Sol·licitud: DOC.1 - SOL.LICITUD PER PARTICIPAR EN L'OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ  DE 2 AGENTS DE LA POLICIA LOCAL 2017

 

Declaracions responsables: DOC.2 - DECLARACIONS A ACOMPANYAR A LA SOL.LICITUD PER PARTICIPAR EN L'OPOSICIÓ PER A LA SELECCIÓ  DE 2 AGENTS DE LA POLICIA LOCAL 2017

 

Termini de presentació de sol·licituds: 14/06/2017 a les 15:00 h.

 

Edicte resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos i designació membres del tribunal.

 

Model d’al·legacions reclamacions o aportació de documents.

 

BOP Edicte resolució d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos a agents de policia i designació dels membres del tribunal.

 

 Termini de presentació d’al·legacions: dia 6 de juliol de 2017

 

Edicte resolució d'aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos i anunci de la realització dels dos primers exercicis. 

 

BOP Edicte d’aprovació de la llista DEFINITIVA d’admesos i exclosos i ANUNCI de la realització dels dos primers exercicis de la convocatòria

 

RESULTATS PRIMER I SEGON EXERCICIS DE LA CONVOCATÒRIA

 

ACORDS I ANUNCI DE LA REALITZACIÓ DEL QUART EXERCICI

 

 

 


Projecte Brigada Jove 2017

Procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2017

Data de publicació: 16 de maig de 2017

 

BASES: BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE JOVES EN EL MARC DEL PROJECTE BRIGADA JOVE DE L'AJUNTAMENT D'ALCARRAS 2017


Per  tal de fer efectiva la participació en aquest procés, es pot fer de manera presencial, a les oficines del OAC de l’Ajuntament d’Alcarràs, aportant la documentació requerida i que podeu trobar  a continuació. En cas de voler-ho fer telemàticament i amb certificat digital, mitjançant la seu electrònica, cal omplir una instància general al següent enllaç: E-Seu,  i adjuntar-hi la documentació requerida degudament signada.

 

Sol·licitud:  Sol·licitud d’admissió a les convocatòries de selecció de  personal de l’Ajuntament d’Alcarràs

 

Declaracions responsables: DECLARACIONS RESPONSABLES

 

Termini de presentació de sol·licituds: El 31 de maig de 2017

 

Decret d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos provisional i anunci del sorteig públic.

 

Resultats del sorteig públic Brigada Jove 2017: Resultats del sorteig públic Brigada Jove 2017